Дистанційні курси підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, як складова модернізації НУШ

Організація роботи курсів підвищення кваліфікації учителів є одним із напрямів діяльності викладачів катедри початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв щодо імплементації в освітній процес ключової реформи Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа». Відповідно горизонтальна траєкторія розвитку в системі «викладач ЗВО – вчитель початкової школи» передбачає взаємообмін досвідом, роботу над підвищенням ефективності освітнього …