Гостьова лекція для логопедів: інноваційно про інформативне

Продовжуючи практику залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців, які мають власний передовий досвід у галузі спеціальної та інклюзивної освіти, під час вивчення освітньої компоненти «Інноваційні технології в логопедії» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Спеціальна освіта» 19 квітня 2021 року відбулася гостьова лекція Олени Ласточкіної, кандидата педагогічних наук, старшого …